Stavsotning Stavsotning innebär att vi sotar rökkanalen underifrån med hjälp av speciella stavar. Med stavsotning, eller som man också kan säga, vid roterande undertryckssotning, sker sotningen nerifrån med hjälp av stavar som kopplas till ett roterande verktyg som piskar bort sot och beläggningar. Sotarens dammsugare/stoftsugare skapar ett undertryck...

Continue reading

Historier och legender Sotaryrket har funnits i många hundra år. Det omgärdas av många historier och legender, den ena värre än den andra. Här har vi samlat något att läsa om sotare som du kanske inte kände till förut. Här kommer vi att beskriva det arbete som sker hemma på kammaren. Sotaren och Silverbibeln Några veckor efter att...

Continue reading

Arbetet på kontoret Det är inte bara hemma hos dig som sotningsarbetet pågår. Ett minst lita viktigt arbete utförs hemma på kontoret där arbetsplanering, fakturering och allt annat kontorsarbete utförs. Här kan du få en inblick i allt det arbete som utförs före och efter sotaren varit hos dig. Här kommer vi att beskriva det arbete som sker hemma...

Continue reading

Sotarens arbetsmiljö Sotaryrket har under lång tid förknippats med svåra arbetsförhållanden med sot, smuts och arbete på hög höjd. Den här kunskapsöversikten har som syfte att ge en sammanställning över den kunskap vi idag har om sotares arbetsmiljö. Kunskapsöversikten baseras på publicerade resultat av vetenskapliga undersökningar om arbetsrelaterade...

Continue reading


Postadress