Välkommen till oss i Svedala!
Sotning/rengöring samt brandskyddskontroll i Svedala kommun utförs enligt avtal av Skorstensfejarmästarna Syd. 

Kontakt

Fredrik Adler
Skorstensfejarmästare 

Telefon 010-499 28 03
E-post info@sotarna.comPostadress