Övriga tjänster

Uppdaterad 2022-05-04

Vi på sotningsdistriktet kan göra så mycket mer än bara sota och utföra besiktningar. Det finns några andra tjänster du kan beställa från oss:

Extrasotning på tur

Den lagstadgade sotningen utförs endast i brandförebyggande syfte, däremellan kan värmepannor och lokaleldstäder behöva rengöras oftare och mer ingående för bästa effektuttag, vilket ofta leder till missförstånd om den lagstadgade sotningens omfattning. Extrasotning på tur innebär att vi lägger in en sotning nästa gång någon av våra sotare är i ditt område. Du får då en avisering cirka 10 dagar innan vi kommer att besöka ditt hus. Det kan då ta 15 – 15 veckor innan vi passerar ditt område nästa gång.
Denna sotning kostar lika mycket som en ordinarie sotning

Extrasotning utanför tur

Om du har särskilda önskemål om när du vill ha sotningen utförd kan vi åka till dig så fort vi har en ledig tid. Förutom den ordinarie kostanden för själva arbetet tar vi då betalt för körning fram och åter till ditt hus, som din beställning orsakar. Du får då sotningen utförd på den tid som du själv bestämmer.

   Beställ extrasotning här →

Borttagning av fågelbo

Om du har fått ovälkomna gäster i din skorsten. Det kan vara fågelbon, fåglar eller andra djur så kan vi hjälpa dig med det. Läs mer →

Borttagning av tjära

Om man eldar fel eller använder felaktigt bränsle kan det bildas tjärbeläggningar i skorstenen. Dessa går inte bort vid den vanliga sotningen, utan det måste till andra metoder eller kraftigare verktyg. Läs mer →

Råd och anvisningar

Om du funderar på att installera en braskamin i befintlig skorsten eller ska nyinstallera en eldstad kan det vara bra att fråga sotaren först. Du kan ringa in till kundtjänst och be att få tala med en skorstensfejartekniker. Denne ringer då upp dig på avtalad tid och du kan få svar utan kostnad på generella frågor om skorstenar och eldstäder. Om du däremot har specifika frågor som gäller din fastighet kan det vara svårt att svara på det utan att undersöka skorstenen på plats. Det kallas då “Råd och anvisningar” och en tekniker kommer då ut till dig på en bokad tid till ett fast pris. 

Det kan vara en god idé att kontrollera med sotaren innan du går vidare med ditt inköp, då vet du att du gör rätt från början. Läs mer →

Observera att detta inte är någon besiktning av eldstaden. Vill du ha din befintliga eldstad kontrollerad ska du i stället beställa en statuskontroll som du hittar här. →

Avgifter

Avgifterna för våra övriga tjänster varierar något från kommun till kommun. Vi strävar efter att ha samma pris för tjänsten men avgiften kan givetvis bli något större beroende på hur mycket tid vi behöver använda för att lösa ditt problem och hur långt vi måsta åka för att komma hem till dig.

Relaterade dokument


Postadress