Taksäkerhet

Säkerheten på taket är av yttersta vik för oss. Det finns lagstadgade skyldigheter för en fastighetsägare att se till att fast anordningar finns på taket för att sotaren säkert ska kunna ta sig fram till skorstenen.

De olika anordningar som ska finnas listas nedan.

Markstege

Läs mer

Glidskydd

Läs mer

Takstege eller läktsteg

Läs mer

Takbrygga

Läs mer

Skorstensstege

Läs mer

Avgifter

Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.