Hemsidan är uppe

Nu är vår nya hemsida igång. Kolla runt och se vad du tycker.

Sotning eller brandskyddskontroll?

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten. Har du sotning årligen är det brandskyddsko…

Skorstensfejarmästarna –
din lokala sotare

Skorstensfejarmästarna grundades 1994 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet. Bolaget ägs idag av 3 aktörer inom sotningsbranschen med en sammanlagd erfarenhet om nära 80 år. Samtliga inom ägarkretsen är behöriga skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi ska göra våra kunders fastigheter säkrare, energisnålare och miljövänligare genom att utföra rengöring, rådgivning och kontroller inom eldstads, rök-, avgaskanals och imkanals området. Vi ska för våra kunder förebygga brand och brandspridning, minska energiförbrukning och sänka miljöpåverkan genom:

  • Brandskyddskontroll
  • Sotning (rengöring)
  • Ventilations arbete
  • Energi
  • Utbildning, egensotning – eldningsteknik

Certifierade

Sedan den 17 november 2010 är Skorstensfejarmästarna Certifierade enligt Kvalitetssäkrings-systemet ISO 9001:2008 samt Miljöledningssystemet ISO 14001:2004.

Om oss

Jobba hos oss

Är du intresserad av att jobba hos oss? Lämna gärna in en intresseansökan!

Just nu söker vi sotar och tekniker till Skåne. 

Angående Covid-19

Vårt företag har fastställda rutiner för att minska smittspridning. Som exempel kan våra sotare komma att använda sig av skyddsutrustning såsom andningsskydd, heltäckande kläder och skyddshandskar. De kommer även att ställa frågor om eventuell smitta och hälsar inte genom att ta i hand. 

Ta gärna del av vårt informationsblad.