Vad innebär godkänd taksäkerhet?

Ditt tak är vår arbetsplats. För att arbetet ska kunna utföras måste det vara säkert för sotaren/…

Vad ska jag tänka på innan sotaren kommer?

Vad ska jag tänka på innan sotaren/brandskyddsteknikern kommer? Stege ska vara framtagen och e…

Skorstensfejarmästarna –
din lokala sotare

Skorstensfejarmästarna grundades 1994 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet. Bolaget ägs idag av 3 aktörer inom sotningsbranschen med en sammanlagd erfarenhet om nära 80 år. Samtliga inom ägarkretsen är behöriga skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi finns i Karlskrona, delar av Malmö, Svedala, Eksjö och  Västervik och här i dessa kommuner ansvarar vi för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen på uppdrag av kommunerna. 

Vi har sammanlagt ca 18-20 sotare/tekniker anställda sotare och tekniker i de olika kommunerna. Kundtjänsten och administrationen är placerad i Karlskrona i Blekinge kommun och här arbetar 7 stycken. 

Att elda på rätt sätt

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand.

Brand i eldstäder är den enskilt vanligaste orsaken till bränder i villor och fritidshus. Genom att elda rätt i din eldstad kan du förebygga dessa bränder.

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Starta snabbt.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
  •  Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
  • Pyrelda inte.

Läs mer om hur du eldar på rätt sätt:

Anmälan till KIVRA

Du som är kund hos oss och anslutit dig till en digital brevlåda hos KIVRA kan nu få dina aviseringar, fakturor och brev direkt till din inkorg i Kivra.  Detta gäller dock inte ännu för Västervik och Eksjö.

    Anmäl dig här →

Sotning och brandskyddskontroll – varför ska båda dessa arbeten utföras och vad skiljer dem åt?

Emanuel och Torbjörn på väg för att utföra brandskyddskontroll och sotning i den gamla trästaden i Eksjö. Fokus på Gamla Stan Eksjö

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll och varför båda dessa arbeten ska utföras om man har en eldstad och vad som skiljer arbetena åt. Postadress