Sotning sommartid

Till dig som äger ett fritidshus; om du har ett fritidshus med någon form av kamin eller annan el…

Sotning eller brandskyddskontroll

Begreppet sotning innebar tidigare att rengöring och en enklare brandskyddskontroll gjordes samti…

Skorstensfejarmästarna –
din lokala sotare

Skorstensfejarmästarna grundades 1994 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet. Bolaget ägs idag av 3 aktörer inom sotningsbranschen med en sammanlagd erfarenhet om nära 80 år. Samtliga inom ägarkretsen är behöriga skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi ska göra våra kunders fastigheter säkrare, energisnålare och miljövänligare genom att utföra rengöring, rådgivning och kontroller inom eldstads, rök-, avgaskanals och imkanals området. Vi ska för våra kunder förebygga brand och brandspridning, minska energiförbrukning och sänka miljöpåverkan genom:

  • Brandskyddskontroll
  • Sotning (rengöring)
  • Ventilations arbete
  • Energi
  • Utbildning, egensotning – eldningsteknik

Måste jag vara hemma vid sotningen? Kolla här →
Har jag rätt taksäkerhet? Kolla här →


Elden gör skillnaden

Elden var skillnaden mellan att frysa eller att vara varm. Den var skillnaden mellan malmen och järnet, mellan rått kött eller en välsmakande stek. På vintern var elden skillnaden mellan att överleva eller att dö. Så mycket har elden betytt för oss här i Norden under de 12000 år vi levt här.

Att samla ved var en av de viktigaste sysslorna under året och orsaken var enkel, hade man för lite ved frös man – hade man alldeles för lite ved överlevde man inte vintern. Kanske har dessa årtusenden av köld och lidande skapat en särskild vedeldningsgen hos oss nordbor, som folkslag i varmare områden inte har. Lite drygt hundra år med fotogenkamin och elelement har inte hunnit ändra på den här reflexen – och glädjen många upplever i att hugga ved och att elda beror kanske på att den här genen väcks till liv och kopplar oss samman med det vedsamlande nomadfolk vi alla härstammar från.  

Vi är certifierade och har kollektivavtal

Sedan den 17 november 2010 är Skorstensfejarmästarna Certifierade enligt Kvalitetssäkrings-systemet ISO 9001:2015 samt Miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Som medlemmar i SSR (Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund) har vi kollektivavtal med Kommunal.

Linus sotar en vedpanna i Karlskrona.

Anmälan till KIVRA

Du som är kund hos oss och anslutit dig till en digital brevlåda hos KIVRA kan nu få dina aviseringar, fakturor och brev direkt till din inkorg i Kivra.  

    Anmäl dig här →Postadress