Sotning av eldstäder i fritidshus

Sotning av fritidshusen Sommaren är snart här. Nu ska eldstäderna i fritidshusen både på öar och …

Nytt namn i Karlskrona – samma sotare

Från och med 1 Januari 2024 bedrivs sotningen och brandskyddet i Karlskrona  av SVM; Skorstens- &…

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll. 

Sotningen är en rengöring,  en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Enligt Lag om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning ska utföras på alla eldstäder som
är i bruk.

Brandskyddskontroll är en kontroll där en brandskyddstekniker kontrollerar om det föreligger någon brandrisk kopplad till användningen av eldstaden och även taksäkerheten kontrolleras.

Om man har en eldstad som är i bruk och som man vill hålla brukbar måste eldstaden både sotas och brandskyddskontrolleras enligt givna intervaller.
Brandskyddskontroll får bara utföras av den brandskyddskontrollant som är upphandlad av kommunen. Kommunen ansvarar också för att brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor.


Sotare Micke.

Intervaller 
Om man har sotning varje år är det brandskyddskontroll vart tredje år.Har man sotning vart tredje år är det brandskyddskontroll vart sjätte år.En god tumregel finns och det är att titta på hur stor volym du eldar utslaget under hela eldningssäsongen• Eldar du under 1 m³/år (ca 500 kg staplad ved)  kan ge tre års intervall med sotningen och  sex års intervall med brandskyddskontrollen
• Eldar du över 1 m³ /år är det sotning varje år och brandskyddskontroll vart tredje år.

Att elda på rätt sätt

När du eldar med ved finns det många saker att tänka på. Veden måste vara torr och kapad i lagom stora bitar. Både panna och rökkanaler måste vara anpassade för vedeldning. Följ våra goda råd så minskar risken för sotbrand.

Brand i eldstäder är den enskilt vanligaste orsaken till bränder i villor och fritidshus. Genom att elda rätt i din eldstad kan du förebygga dessa bränder.

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Starta snabbt.
  • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C.
  •  Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
  • Pyrelda inte.

Läs mer om hur du eldar på rätt sätt:

Anmälan till KIVRA

Du som är kund hos oss och anslutit dig till en digital brevlåda hos KIVRA kan få dina aviseringar, fakturor och brev direkt till din inkorg i Kivra.  

    Anmäl dig här →

Hur sotar man en vedspis?

John
John sotar vedspis
Hur sotar man en vedspis?
Sotare John ger tips och råd. 
Lyssna och läs reportaget på P4 Blekinge och se deras bilder.  Postadress