Sotning sommartid

Till dig som äger ett fritidshus; om du har ett fritidshus med någon form av kamin eller annan el…

Vad ska jag tänka på innan sotaren/teknikern kommer?

Låt oss hjälpa dig med svar på dina frågor. En del frågor kan du nog hitta svar på i vår FAQ, and…

Skorstensfejarmästarna –
din lokala sotare

Skorstensfejarmästarna grundades 1994 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet. Bolaget ägs idag av 3 aktörer inom sotningsbranschen med en sammanlagd erfarenhet om nära 80 år. Samtliga inom ägarkretsen är behöriga skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi ska göra våra kunders fastigheter säkrare, energisnålare och miljövänligare genom att utföra rengöring, rådgivning och kontroller inom eldstads, rök-, avgaskanals och imkanals området. Vi ska för våra kunder förebygga brand och brandspridning, minska energiförbrukning och sänka miljöpåverkan genom:

  • Brandskyddskontroll
  • Sotning (rengöring)
  • Ventilations arbete
  • Energi
  • Utbildning, egensotning – eldningsteknik

Vi är certifierade och har kollektivavtal

Sedan den 17 november 2010 är Skorstensfejarmästarna Certifierade enligt Kvalitetssäkrings-systemet ISO 9001:2015 samt Miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Som medlemmar i SSR (Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund) har vi kollektivavtal med Kommunal.

Anmälan till KIVRA

Du som är kund hos oss och anslutit dig till en digital brevlåda hos KIVRA kan nu få dina aviseringar, fakturor och brev direkt till din inkorg i Kivra.  

    Anmäl dig här →Postadress