Kallras skapar ett luftlock som gör att det kan ryka in.

Många gånger beror det på att det är för dåligt drag i skorstenen, på grund av att den inte är ti…

Välkommen att boka tid för besiktning av en eldstad.

Det är väldigt många som ringer in och bokar tid för besiktningar av eldstäder som inte använts p…

Skorstensfejarmästarna –
din lokala sotare

Skorstensfejarmästarna grundades 1994 och har sedan dess bedrivit sotningsverksamhet. Bolaget ägs idag av 3 aktörer inom sotningsbranschen med en sammanlagd erfarenhet om nära 80 år. Samtliga inom ägarkretsen är behöriga skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi finns i Karlskrona, delar av Malmö, Svedala, Eksjö och  Västervik och här i dessa kommuner ansvarar vi för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen på uppdrag av kommunerna. 

Vi har sammanlagt ca 18-20 sotare/tekniker anställda sotare och tekniker i de olika kommunerna. Kundtjänsten och administrationen är placerad i Karlskrona i Blekinge kommun och här arbetar 7 stycken. 

Vad ska jag tänka på innan sotaren/teknikern kommer. Vår FAQ innehåller många frågor och svar.

Sotning under en klarblå himmel. 


Information om sotarens dagliga verktyg. 

Lod, som är kulan, används som tyngd när man sotar skorstenen uppifrån. De finns i olika material och tyngder. Linan är ca 10 meter lång.  Linan är fäst i en kätting som är en kedja och på den fäster man krejsar. Ofta är en krejs 14-17 cm i diameter.

Lod, som är kulan, används som tyngd när man sotar skorstenen uppifrån. De finns i olika material och tyngder. Linan är ca 10 meter lång.  Linan är fäst i en kätting som är en kedja och på den fäster man krejsar. Ofta är en krejs 14-17 cm i diameter.

Lodet sitter fast i botten av kedjan. Lod byts beroende på vilken skostenskanal det är. Sotarna varierar oftast mellan två lod, ”bananlod” och ”vanligt” lod. Det smala, avlånga bananlodet används ofta vid pelletsbraskaminer eller där skorstenskanalerna understiger 110 cm i diameter, i röromfång . Det andra lodet blir i de fallen för grova för dessa rören.

Linan  håller vanligtvis 3-4 år, krejsarna byts oftast vartannat år, loden och kättingen håller i evigheter.

Det som hänger på sotarens axel är linan med krejs och lod ( kallas bara ”linan” bland sotarna)  och det väger ungefär 3,5 kg. 

De andra sotarverktygen som de håller de i händerna kallas ”sotartöjet”.  Dessa ihop med stoftsugaren (”sugen”) tar de med in i varje hus, men redskapen kan variera beroende på vilken/vilka eldstäder som ska sotas.

Du kan läsa mer om “Dagens Verktyg” men även “Gårdagens Verktyg” här på vår hemsida.

Anmälan till KIVRA

Du som är kund hos oss och anslutit dig till en digital brevlåda hos KIVRA kan nu få dina aviseringar, fakturor och brev direkt till din inkorg i Kivra.  Detta gäller dock inte ännu för Västervik och Eksjö.

    Anmäl dig här →Postadress