Ändra mottagaradress

Uppdaterad 2022-04-22

Om du har köpt en fastighet med eldstad har du skyldighet enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 kap 5§ att snarast kontakta kommunens brandskyddskontrollant för att uppdatera fastighetens kontaktuppgifter. 

För er som hyr ut en fastighet finns det möjlighet att få fakturan ställd i hyresgästens namn. För att få fakturan ställd till en hyresgäst behöver ni anmäla det till oss. Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som bär huvudansvaret för att fakturorna blir betalda.
Uteblir betalning kommer vi att lägga tillbaka fastighetsägaren som fakturamottagare samt skicka de obetalda fakturorna till fastighetsägaren.


Genom att skicka in blanketten godkänner ni som fastighetsägare att hyresgästen står som fakturmottagare samt att vi skickar obetalda fakturor till er och att vi lägger tillbaka er som fakturamottagare.

Vi använder Kivra som elektronisk distributionskanal om vi har mottagarens personnummer. Det är därför vi ber om detta i formuläret nedan. 


Postadress