Vi på Skorstensfejarmästarna Syd följer noga myndigheternas rekommendationer och råd. Vi har strikta rutiner och riktlinjer gällande hygien, användandet av skyddsutrustning och bemötandet inom våra absolut viktigaste relationer; våra kunder. Sotning kan inte skjutas upp på obestämd tid eller lämnas ogjord. En eldstad som är i bruk måste sotas och...

Continue reading

Sotning utförs året runt. Vintertid är det fastighetsägarens ansvar att se till så att det finns en skottad gång fram till markstegen och in till huset.  Sotaren behöver åtkomst till eldstaden även inifrån. Fastighetsägaren är också skyldig att hålla stegar och gångbryggor på taken rena från snö så att sotaren kan ta sig fram riskfritt på taket. Sotaren...

Continue reading

Måndagen den 8 november håller kundtjänsten stängt för utbildning. Kunder ombedes vänligen att ringa till oss senare under vecka eller att skicka mail på info@sotarna.com. Vi utbildar oss i det nya administrativa systemet Ritz som Nethouse AB utvecklat för Sveriges Sotare. Utbildningsansvarig är vår tekniska konsulent Johan Schön från SSR’s...

Continue reading

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten. Har du sotning årligen är det brandskyddskontroll vart tredje år och har du sotning vart tredje år är det brandskyddskontroll vart sjätte år. Det som avgör intervallen är hur mycket du eldar i din eldstad. Det är kommunen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som bestämmer int...

Continue reading

För att sotaren eller kontrollanten ska kunna utföra sitt arbete måste det vara säkert för dom att gå upp på taket. Det ska finnas lagstadgade taksäkerhetsanordningar fram till skorstenen. Tänk också på att de måste komma fram till eldstaden på ett bra sätt. Lägg gärna ut tidningar på golvet för att skydda mot nedsmutsning.

Continue reading

Vi på Skorstensfejarmästarna Syd AB har idag den 1 oktober börjat med sotning och brandskyddskontroll i Malmö Östra. Vi kommer strax att avisera sotningar i området. Vår kundtjånst är redo att ta emot samtal från Malmöområdet på tel 010 – 499 28 80 och mailadressen är som vanligt info@sotarna.com.

Continue reading