Till dig som äger ett fritidshus; om du har ett fritidshus med någon form av kamin eller annan eldstad så ska den sotas minst var tredje år om du använder den. Den ska också brandskyddskontrolleras vart sjätte år av den brandskyddskontrollant som kommunen har utsett. Sotarna och brandskyddskontrollanten arbetar på uppdrag av räddningstjänsten och...

Continue reading

Låt oss hjälpa dig med svar på dina frågor. En del frågor kan du nog hitta svar på i vår FAQ, andra välkomnar vi att svara dig på, genom att Du ringer eller mailar oss.   Se övriga frågor och svar i vår FAQ/svarsbank.   Vad ska jag tänka på innan sotaren/brandskyddsteknikern kommer?  Stege ska vara framtagen och ev. rest. Det ska finnas...

Continue reading

Måndagen den 8 november håller kundtjänsten stängt för utbildning. Kunder ombedes vänligen att ringa till oss senare under vecka eller att skicka mail på info@sotarna.com. Vi utbildar oss i det nya administrativa systemet Ritz som Nethouse AB utvecklat för Sveriges Sotare. Utbildningsansvarig är vår tekniska konsulent Johan Schön från SSR’s...

Continue reading

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten. Har du sotning årligen är det brandskyddskontroll vart tredje år och har du sotning vart tredje år är det brandskyddskontroll vart sjätte år. Det som avgör intervallen är hur mycket du eldar i din eldstad. Det är kommunen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som bestämmer int...

Continue reading

För att sotaren eller kontrollanten ska kunna utföra sitt arbete måste det vara säkert för dom att gå upp på taket. Det ska finnas lagstadgade taksäkerhetsanordningar fram till skorstenen. Tänk också på att de måste komma fram till eldstaden på ett bra sätt. Lägg gärna ut tidningar på golvet för att skydda mot nedsmutsning.

Continue reading

Vi på Skorstensfejarmästarna Syd AB har idag den 1 oktober börjat med sotning och brandskyddskontroll i Malmö Östra. Vi kommer strax att avisera sotningar i området. Vår kundtjånst är redo att ta emot samtal från Malmöområdet på tel 010 – 499 28 80 och mailadressen är som vanligt info@sotarna.com.

Continue reading


Postadress