Month: December 2021

Vi på Skorstensfejarmästarna Syd följer noga myndigheternas rekommendationer och råd. Vi har strikta rutiner och riktlinjer gällande hygien, användandet av skyddsutrustning och bemötandet inom våra absolut viktigaste relationer; våra kunder. Sotning kan inte skjutas upp på obestämd tid eller lämnas ogjord. En eldstad som är i bruk måste sotas och...

Continue reading

Sotning utförs året runt. Vintertid är det fastighetsägarens ansvar att se till så att det finns en skottad gång fram till markstegen och in till huset.  Sotaren behöver åtkomst till eldstaden även inifrån. Fastighetsägaren är också skyldig att hålla stegar och gångbryggor på taken rena från snö så att sotaren kan ta sig fram riskfritt på taket. Sotaren...

Continue reading