Utbildning den 8 november

Måndagen den 8 november håller kundtjänsten stängt för utbildning. Kunder ombedes vänligen att ringa till oss senare under vecka eller att skicka mail på info@sotarna.com.

Vi utbildar oss i det nya administrativa systemet Ritz som Nethouse AB utvecklat för Sveriges Sotare. Utbildningsansvarig är vår tekniska konsulent Johan Schön från SSR’s kansli i Stockholm. Vi är tillbaka igen på tisdagen, då med många nya idéer och funderingar från måndagens utbildning. Du kan läsa mera om Ritz härnedan:


Nethouse utvecklade mobilt verksamhetssystem för säkrare sotning

Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund ville utveckla ett modernt och mobilt verksamhetssystem för sotnings- och brandskyddskontroller. Nethouse, som har lång erfarenhet av att leda komplexa projekt och förvaltningsåtagande, fick uppdraget. Lösningen blev ett mobilt verksamhetssystem som skapar helt nya möjligheter för effektivisering och kommunikation.

Utmaningen

Målbilden för Nethouse var att via ett mobilt verksamhetssystem ge Sveriges sotarföretag ett konkurrenskraftigt systemstöd där sotarna på fältet har tillgång till ”verksamheten i sin hand”. Listan på sotarföretag och användare av det nya systemet var dock lång och kravbilden komplex. Ett riksförbund och 190 medlemsföretag som genomför över tre miljoner sotningar och brandskyddskontroller per år i Sveriges alla kommuner. Sotarföretagen utför dessutom andra typer av arbeten som också skulle omfattas av funktionaliteten i systemet. Även tredjepartsleverantörer med ansvar för utskick som avisering och fakturering behövde integreras i arbetsflödet.

Lösningen

Nethouse integrerade IT på alla nivåer i den dagliga verksamheten för SSR genom ett nytt verksamhetssystem – RITZ. Systemet, som nås både via webb och mobil, hjälper inte bara Sveriges sotare att förhindra olyckor, det skapar också helt nya möjligheter för effektivisering och kommunikation mellan alla inblandade aktörer.

Att utveckla ett verksamhetssystem från grunden som SSR valt att göra ställer väldigt höga krav på alla inblandade. Viktiga framgångsfaktorer i så här komplexa projekt är tydlig kommunikation, en distinkt kravbild och att deltagarna i projektet har en djup förståelse för de arbetsprocesser som systemet slutligen ska stötta.

Resultatet

RITZ minimerar dubbelarbete, effektiviserar arbetsprocesser och snabbar upp tiden från planering till fakturering. Det inbyggda planeringsverktyget används för att generera ett planeringsunderlag till administratören som sedan skapar arbetslistor och flaggar till systemet att en avisering om exempelvis sotning skall gå ut. Arbetslistan skickas till sotaren som synkar denna för att få den exakta arbetsordern. När sotningen är klar skickas listan tillbaka in i RITZ. Administratören kontrollerar informationen direkt i systemet innan underlaget skickas över till faktureringssystemet.

“Det har varit ett omfattande projekt där vi som beställare har ett stort förtroende för Nethouse. RITZ ger oss verklig vinst med effektivare, säkrare och användarvänligare funktioner och idag kan vi tydligt se en bättre framtid för våra medlemmar.”

Lars Anderman, VD på Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

 


Postadress