Month: March 2023

Vad ska jag tänka på innan sotaren/brandskyddsteknikern kommer? Stege ska vara framtagen och ev. rest. Det ska finnas godkända takskyddsanordningar så att sotaren/teknikern ska kunna gå upp på taket och arbeta säkert. Du behöver inte vara hemma, men du måste ge sotaren åtkomst till din fastighet så sotaren/teknikern kan gå in och nå eldstaden...

Continue reading


Postadress