Month: May 2023

Sotning av fritidshusen Sommaren är snart här. Nu ska eldstäderna i fritidshusen både på öar och fastland sotas och många även, brandskyddskontrolleras. Vi arbetar efter pärlbandsprincipen, dvs att sota så många hus som möjligt i samma område. Då kan vi hålla nere priserna och gå efter de av kommunen fastställda taxorna -samtidigt som vi är effektiva...

Continue reading


Postadress