Sotning av eldstäder i fritidshus

Sotning av fritidshusen

Sommaren är snart här. Nu ska eldstäderna i fritidshusen både på öar och fastland sotas och många även, brandskyddskontrolleras.

Vi arbetar efter pärlbandsprincipen, dvs att sota så många hus som möjligt i samma område. Då kan vi hålla nere priserna och gå efter de av kommunen fastställda taxorna -samtidigt som vi är effektiva så värnar vi om miljön genom att undvika onödiga turer.

Om du inte är i din sommarstuga vid den tidpunkten som du fått sotningstid ber vi Dig att se om du ändå kan lösa det med åtkomst för sotaren på något sätt.

Kanske har grannen en extra nyckel, kanske kan du lämna en extranyckel till någon i närheten?
Då meddelar du bara sotaren eller kundtjänst om var nyckel finns att hämta.
Kanske kan sotaren ringa någon när han är på väg till ditt hus – så kan denna person åka och öppna?
Kanske finns en nyckelbox och du kan be sotaren ringa dig när han är på plats för att få koden?

Det är värt mycket både för Dig och sotaren om sotningen kan utföras på aviserad tid.

Sotaren fixar arbetet själv, men han behöver åtkomst till eldstaden både inifrån huset samt på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket och arbeta.

På öarna finns många fritidshus med eldstäder.

På öarna finns många eldstäder att sota. Stoftsugaren och fyrhjulingen följer med till denna ö.

Hur ofta ska fritidshusen sotas och brandskyddskontrolleras?

En eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum den är placerad i: en gång per år. Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla: vart tredje år (eldning mindre än 500kg/år) Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis: vart tredje år.

En tumregel

Om det är sotning vart tredje år så är det brandskyddskontroll vart sjätte år.
Är det sotning varje år så är det brandskyddskyddskontroll vart tredje år.

 


Postadress