Beställa överlåtelsebesiktning

Uppdaterad 2022-04-22

Namn på beställare

Ange organisationsnummer i det fall sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om sökande är en juridisk person.

Adress för besiktningen

Här beskrivs på vilken adress som förrättningen ägt rum

Eldstad och skorsten

Tillverkare av eldstaden
Beskriv med modellnummer eller namn
Beskriv fabrikat, typ samt längd

Förberedelser och dokument

Obligatoriskt fält


Postadress