Borttagning av fågelbo

Uppdaterad 2022-04-22

Namn på beställare

Ange organisationsnummer i det fall sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om sökande är en juridisk person.

Adress för arbetet

Här beskrivs på vilken adress som förrättningen ägt rum

ROT-avdrag

Observera att det endast är ägare / delägare till fastighen kan få ROT-avdrag

Ytterligare information

Obligatoriskt fält


Postadress