Avregistrering av värmepanna

Uppdaterad 2022-04-22

I de kommuner vi ansvarar för sotningen vi för därför ett register över alla eldstäder som är i bruk inom kommunen. Du som fastighetsägare ansvarar enligt lag för att vi får riktiga uppgifter om eldstäderna i din fastighet så att vi kan utföra sotningen enligt kommunens föreskrifter. 

Alla eldstäder som är i bruk är pliktiga att sotas inom de intervaller som kommunen bestämmer. Om du inte längre använder din eldstad kan du ansöka om att avregistrera den. Då kommer den inte längre att aviseras för sotning och brandskyddskontroll. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förbudet att elda i eldstaden efterlevs. 

Om fastigheten säljs har säljaren en upplysningsplikt om förbudet gentemot köparen. 

Sotningsplikten

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen sägs det att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs. 

För att läsa mer om gällande lagstiftning, klicka på bilden nedan.

Vem är det som anmäler

Ange organisationsnummer i det fall sökande är en juridisk person.
Ifylls endast om sökande är en juridisk person.

Adress för värmepannan

Här beskrivs på vilken adress som pannan är installerad på.

Eldstad och skorsten

Tillverkare av eldstaden
Beskriv med modellnummer eller namn
Beskriv fabrikat, typ samt längd

Meddelande till sotningsdistriktet

Obligatoriskt fält


Postadress