Historier och legender

Uppdaterad 2022-01-07

Det är inte bara hemma hos dig som sotningsarbetet pågår. Ett minst lita viktigt arbete utförs hemma på kontoret där arbetsplanering, fakturering och allt annat kontorsarbete utförs. Här kan du få en inblick i allt det arbete som utförs före och efter sotaren varit hos dig.

Här kommer vi att beskriva det arbete som sker hemma på kammaren.