Sotaren och bröllopet

Uppdaterad 2023-01-25

Sotaren för lycka med sig på bröllopsdagen

Skorstensfejare anses så allmänt föra med sig lycka till på bröllopsdagen, att sotare genom århundraden har hyrt ut sig själva för att delta i evenemangen. Detta är en vidskepelse som kommer med lite olika versioner, om varför sotare för med sig tur och lycka.

Det sägs att Prins Philip rusade ut från Kensington Palace på dagen för sitt bröllop med prinsessan (nu drottning) Elizabeth för att skaka en sotares hand. I Storbritannien är det vanligt att man hyr in en sotare till bröllopet, för att kyssa bruden och skaka hand med brudgummen. Det förekommer också att man läser upp dekretet från kung George som förklarar sotare som förmedlare av lycka till äktenskapet.

Varför anses sotare föra lycka med sig

Det finns två versioner av berättelsen som tros ha utspelat sig någonstans runt 1066. I en version var kung William av England i fara eftersom en häst och vagn rusade mot honom. I en annan version var kung William i fara eftersom han var på en häst och en vild, morrande hund skrämde hästen, vilket fick den att hoppa vilt. I båda berättelserna räddade en sotare kungens liv och fick en belöning. Sotaren sköt antingen kungen bort från den mötande hästen eller lugnade den panikslagna hästen.

Kungen sägs ha gjort tre saker för att hedra hjälten. Kung William förklarade att sotaren förde tur med sig, bjöd in sotaren till sin dotters bröllop samt beslutade att endast sotare fick bära hattar i sitt yrke, som ett sätt att visa hur framstående sotare är.

Det är mera troligt att de höga hattar och frackar som skorstensfejarna bar, faktiskt var begagnade kläder som ortens begravningsentreprenör inte längre använde. Plaggen var praktiska, eftersom de var svarta, och de gav det smutsiga men nödvändiga yrket skorstensfejare en mer respektabel bild.

En annan teori involverar kung George III på 1700-talet. Kungen färdades i sin vagn när en morrande hund skrämde hans hästar. En sotare kom till hans undsättning och hindrade vagnen från att välta. Kung George var då den som förklarade också att skorstensfejare förde tur med sig.

Den mest romantiska, odaterade berättelsen talar om en sotare som tappade fotfästet och slutade med att hänga upp och ner i en ränna. En kvinna i huset upptäckte honom och drog in honom i säkerhet. De två blev då förälskade och gifte sig senare. Det är därför att ha en sotare på ditt bröllop (och att låta honom ge bruden en kyss) anses vara ett gott tecken på vad som kommer.

År 1529 när Osmanerna belägrar Wien sägs en annan historia uppstått. Sotaren såg från sin skorsten, de turkiska trupperna närma sig Wien och informerade myndigheterna. Tack vare sotaren försvarades Wien från ottomanerna. Sotare har därefter blivit en symbol för lycka i Österrike.


Postadress