Sotare knivmördad i Borås

Uppdaterad 2022-02-17

Trumslagare knivdödade sotare hemma hos prostituerad

Ett hemskt blodsdåd, som upprörde boråsarna, har inträffat sistlidne september. Förre trumslagaren vid Elfsborgs regemente, Samuel Magnusson, gemenligen kallad ”Trumma” hade vid ett bråk hos en prostituerad kvinna ”Röa-Anna”, stuckit kniven i sotaren Frans Fredriksson. Denne avled av skadorna och Trumma flydde. Han dolde sig i en jordkula på hemmanet Flymader, där han slutligen greps av konstaplar.

Sotaren hade kvällen för dådet tagit läger hos ”Röa-Anna”. Mitt i natten knackade det på fönstret och sotare Fredriksson steg upp för att avstyra oväsendet. I postgången mötte han Trumma som vände och sprang ut på gatan. Sotaren tog upp förföljandet, hann upp Trumma och slog denne till marken. Därefter började han örfila upp trumslagaren. Trumma drog då kniv och tillfogade sotaren ett två tum långt, vittgapande sår, så djupt att även en av inälvorna blev avskuren. Sotaren, som först inte kände hur illa tilltygad han blivit, gick in till Anna igen, men ropade plötsligt – ”Herre Jesus, hua då, gör nåt”.

Trumma, som blivit ångerfull, återvände och frågade Anna – ”Hur ä dä mä en”. Hon igenkände honom därvid. Trumslagarens flykt gick genom flera socknar innan han sökte skydd i muraren Mäst-Lars jordkula på Flymader. Där satt han uppkrupen i spiseln med en täljkniv i handen när konstaplarna fann honom. Kniven släppte han ifrån sig först efter att en polis hade huggit honom i handen med sin sabel.

Rätten fann att Trumma gjort sig skyldig till ”dråp under självförsvar” och dömde honom till fyra års straffarbete.

Ur Borås Tidning 1871


Postadress