Säsong för fågelbo i skorstenen

SÄSONG FÖR FÅGELBO I SKORSTEN

Våren är på gång och det innebär också att det är dags för fåglarna att bygga bo och lägga ägg. Rökkanaler från eldstäder och värmepannor är populära boplatser för fåglarna – för här är det skyddat och varmt.

Med ett fågelbo i skorstenen kan man såklart inte använda eldstaden, boet är ett stopp i kanalen och det ryker in och utgör en brandrisk.
Boet behöver avlägsnas och det kan ibland vara ett omfattande arbete.
I rökkanalernas böjda delar trivs framförallt kajorna eftersom här är det extra skyddat från omvärlden. Att komma åt dessa utrymmen är ofta en komplicerad historia.

ÄGG OCH UNGAR I FÅGELBOET
Är det ägg eller ungar i boet utförs ingen fågelboborttagning, då får man vänta tills äggen kläckts och ungarna har lämnat boet. Kajor skyddas av jakt- och naturvårdsbestämmelser – och det är bara i undantagsfall som bon kan tas bort under häckningstid.

Bildtext: Det börjar nalkas vår. Det innebär att fåglarna kommer att bygga bo och lägga ägg. Detta gör de gärna hos villaägarna i deras skorstenskanaler.

KAJNÄT
Kajorna återvänder ofta till samma boplats. har man väl tagit bort ett bo från skorstenen, behöver man därför se till så att de inte kommer tillbaka igen till nästa säsong. För att säkra skorstenen kan man därför sätta kajnät över rökkanalerna. De släpper igenom röken men är tillräckligt täta för att kajorna inte ska kunna komma ner och bygga bo.
Det är viktigt att installera ett kajnät av specialbehandlad tråd. (Använd inte hönsnät då fåglarna korrigerar det och nätet tål inte strålningsvärmen). Sotarna kan installera kajnätet efter att de tagit bort boet (meddela oss om du önskar denna tjänst) Nät i kombination med skorstenshuv skyddar mot regn och snö. Detta är bra för din skorstenskanal, den kommer hålla längre och risken för sprickbildning i kanalen minskar.

FÅGLAR I VENTILATIONSSYSTEM
Det händer också att fåglar letar sig in i ventilationssystemet från tex. tvätt eller badrum. Detta leder till att möjligheten att driva ut fukten försämras och detta i sin tur kan få till följd att det blir mikrobiell påverkan i hemmet och andra fuktskador.

FÅGEL SOM FASTNAR
Förutom problem med fågelbon i rökkanaler, händer det ibland att fåglar fastnar i skorstenens trånga passager. Råkar du ut för detta kan du även i detta sammanhang ringa sotaren så ska vi göra vårt absolut bästa att rädda fågeln som fastnat.

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?
Om du har ett fågelbo i en skorstenskanal så är du välkommen att kontakta oss så bokar vi en tid för borttagning av boet. Vill du ha nätat, så är det något vi kan göra vid samma tillfälle efter att boet avlägsnats. Om en fågel fastnat – ring oss.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och pris.

Vi tar inte bort fågelbon om det är ungar eller ägg i boet eller om boet finns i  ett område med speciellt fågelskydd.


Bildtext: Det börjar nalkas vår. Det innebär att fåglarna kommer att bygga bo och lägga ägg. Detta gör de gärna hos villaägarna i deras skorstenskanaler.

 

 


Postadress