Stavsotning

Uppdaterad 2022-06-10

Stavsotning innebär att vi sotar rökkanalen underifrån med hjälp av speciella stavar.

Med stavsotning, eller som man också kan säga, vid roterande undertryckssotning, sker sotningen nerifrån med hjälp av stavar som kopplas till ett roterande verktyg som piskar bort sot och beläggningar. Sotarens dammsugare/stoftsugare skapar ett undertryck som för att sotet som det roterande verktyget rensar bort, kan samlas upp.

Modern sotningsmetod 

Man kan säga att stavsotning är en modern sotningsmetod. Sedan sotningens begynnelse har lina, lod och krejs använts för rengöringen uppifrån tak och ner genom skorstenen, men med stavsotning sker alltså sotningen nedifrån eldstaden istället för uppifrån taket.

Säkrare arbetsmiljö

Vid stavsotningen behöver sotaren/teknikern inte gå upp på taket. Detta innebär att risken att falla från hög höjd försvinner från sotarens arbetsdag.


Miljövänlig metod som tar lite längre tid

Sotning med stavar tar dock längre tid att utföra än sotning från tak.

De partiklar sotningen rensar bort tas effektivt upp av sotarens dammsugare. Vid sotning från taket åker partiklarna istället ut i friska luften. Stavsotningen är därför en miljövänlig sotningsmetod.


Postadress