Category: Sotning

Stoftsugning är en dammsugning med en slags industridammsugare. Denna använder sotaren för att dammsuga upp stoft och sot som åker ner genom skorstenskanalen i samband med sotningen. Sotaren använder också stoftsugaren för att det inte ska ryka ut i rummet. Sotet förvaras i stoftsugaren tills det avlägsnas på avsedd plats. Stoftsugning är en til...

Continue reading

Kommunen har ansvaret för att det sotas hemma hos dig.  I en del kommuner beställer kommunen arbetet från ett sotningsföretag.   Dvs. i de kommuner som vi, Skorstensfejarmästarna Syd AB, är verksamma i, har alltså kommunen gett oss ansvaret att sota alla sotningspliktiga eldstäder i kommunen. Vi har rätt att att avisera ut en dag/tid utan att få...

Continue reading

Ja det kan godkännas att du själv får utföra din egen sotning. Du kan kontakta Räddningstjänsten i din kommun och ansöka om egensotning. Du måste då kunna visa att du har kompetensen att som krävs för att själv rengöra din skorsten med allt vad det innebär – från säkerhet på tak till sotningsteknik. Många gånger kräver kommunen även att du går en...

Continue reading

Kommunen har rätt att besluta om intervallerna för sotning. På din kommuns hemsida kan du se vad som gäller där du bor. Däremot är det MSB som bestämmer intervallet för brandskyddskontroll. Om du eldar mindre än 1m3/år så är det sotning vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte år. Eldar du mer än 1m3/år är det sotning varje år och brandskyddskontroll...

Continue reading

Om du har en eldstad som inte är avställd är sotning ett måste. Dvs, eldstaden behöver sotas om den är i bruk och du vill hålla den brukbar. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att se till att sotning och rengöring genomförs på de objekt som omfattas av föreskrifterna från myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kommunen har alltså delegerat...

Continue reading


Postadress