Category: Sotning

Många gånger beror det på att det är för dåligt drag i skorstenen, på grund av att den inte är tillräckligt varm ännu – då cirkulerar inte luften uppåt utan det ryker in. Detta är en vanlig orsak vid denna tiden på året (höst/vinter). Detta kan bero på att det har uppstått ett så kallat “kallras” och det sker när luften avkyls och faller nedåt i...

Continue reading

Stoftsugning är en dammsugning med en slags industridammsugare. Denna använder sotaren för att dammsuga upp stoft och sot som åker ner genom skorstenskanalen i samband med sotningen. Sotaren använder också stoftsugaren för att det inte ska ryka ut i rummet. Sotet förvaras i stoftsugaren tills det avlägsnas på avsedd plats. Stoftsugning är en til...

Continue reading

Kommunen har ansvaret för att det sotas hemma hos dig.  I en del kommuner beställer kommunen arbetet från ett sotningsföretag.   Dvs. i de kommuner som vi, Skorstensfejarmästarna Syd AB, är verksamma i, har alltså kommunen gett oss ansvaret att sota alla sotningspliktiga eldstäder i kommunen. Vi har rätt att att avisera ut en dag/tid utan att få...

Continue reading

Ja det kan godkännas att du själv får utföra din egen sotning. Du kan kontakta Räddningstjänsten i din kommun och ansöka om egensotning. Du måste då kunna visa att du har kompetensen att som krävs för att själv rengöra din skorsten med allt vad det innebär – från säkerhet på tak till sotningsteknik. Många gånger kräver kommunen även att du går en...

Continue reading


Postadress