Vad betyder stoftsugning?

Print

Stoftsugning är en dammsugning med en slags industridammsugare. Denna använder sotaren för att dammsuga upp stoft och sot som åker ner genom skorstenskanalen i samband med sotningen. Sotaren använder också stoftsugaren för att det inte ska ryka ut i rummet. Sotet förvaras i stoftsugaren tills det avlägsnas på avsedd plats.

Stoftsugning är en tilläggstjänst.

FD - Instagram - Skorstensfejarmästarna

Table of Contents

Postadress