”Jag har inte bokat sotning eller brandskyddskontroll. Jag har inte accepterat eller bekräftat tiden. Ni kan inte bara bestämma en dag och tid utan att få den bekräftad av mig att jag kan den dagen. ”

Print

Kommunen har ansvaret för att det sotas hemma hos dig.  I en del kommuner beställer kommunen arbetet från ett sotningsföretag.   Dvs. i de kommuner som vi, Skorstensfejarmästarna Syd AB, är verksamma i, har alltså kommunen gett oss ansvaret att sota alla sotningspliktiga eldstäder i kommunen.

Vi har rätt att att avisera ut en dag/tid utan att få tiden accepterad och/eller bekräftad.  Om inte fastighetsägaren hör av sig till sotaren eller kundtjänst, förutsätter vi att sotaren kommer att få åtkomst till eldstaden/eldstäderna, den av oss utaviserade tiden. Det är ett så kallat ensidigt offentligrättsligt avtal som även fastighetsägaren till en eldstad som är i bruk måste följa, eller till en eldstad som man inte eldar i men vill hålla brukbar – måste följa. Om du hade gjort en egen beställning om sotning så hade det varit ett privaträttsligt avtal  och då hade du varit kund hos sotaren.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om avgiften som ska betalas för sotningen. Den är också offentligrättsligt beslutad och sotaren har inget inflytande över taxorna.

 

Pärlbandsprincipen.

Från sotningsföretagets håll handlar det om att planera arbetet för att få effektivitet, lönsamhet och ett miljövänligt arbetssätt.  Genom att sota/brandskyddskontrollera område för område så  hålls kostnaderna per besök nere. Detta kallas för pärlbandsprincipen. Det är därför som fastighetsägarna inte till samma låga kostnad själv kan bestämma dag och tid för sotarens eller brandskyddskontrollantens besök.

 

Table of Contents

Postadress