Ska skorstenshuven tas bort innan sotning? Fördelar och nackdelar skorstenshuv.

Print

Ska huven tas bort innan sotning?

Nej, huven behöver inte tas bort innan en sotning, brandskyddskontroll eller besiktning. Men den ska vara enkel och möjlig att öppna och demontera av sotaren/teknikern när det behövs.

 

Vad är fördelen med skorstenshuv?

 • Den skyddar skorstenen från snö och regn.
 • Skorstenar med stålrör bör exempelvis skyddas med en huv då de inte på naturlig väg kan avlägsna fukten, vilket leder till att regnvatten tar sig in i kanalerna.
 • Skorstenar som inte längre används och där rök- och ventilationskanaler inte längre är i bruk, kan dra nytta av en skorstenshuv då huven motverkar att skorstenen slits i förtid.

Om skorstenen används flitigt behövs sällan en skorstenshuv eftersom den fukt som finns i skorstenen snabbt ångas bort så fort du eldar i kaminen.

 • Vissa skorstenstyper har mer att vinna på att använda en huv.
  Har skorstenen ett stålrör skyddas det från regnvatten med hjälp av en huv.
 • Har du tidigare haft problem med att fåglar bygger sitt bo i skorstenen kan huven göra du kommer slippa det. Men det är vanligt att även komplettera med fågelnät.
 • Många tycker det är en fin utsmyckning på taket. Men huven skyddar också toppen av skorstenen, till exempel om kanalerna är igensatta och inte längre används.

 

Vad finns för nackdelar med skorstenshuv?

 

 • Nackdelar är att det kan medföra en brandrisk om huven är felmonterad.
  Rök kan då komma ut från kaminen och soteld kan bryta ut via kanalerna.

 

 • Vissa skorstenshuvar är komplicerade och svåra att demontera och detta försvårar sotarens arbete. Det är därför mycket viktigt att huven går att öppna och avlägsna på ett enkelt sätt.  Huven ska vara öppen på alla sidor.
Skorstenshuven ska vara lätt att öppna och demontera så att sotaren ska kunna utföra sitt arbete.
Table of Contents

Postadress