Category: Metoder

Många gånger beror det på att det är för dåligt drag i skorstenen, på grund av att den inte är tillräckligt varm ännu – då cirkulerar inte luften uppåt utan det ryker in. Detta är en vanlig orsak vid denna tiden på året (höst/vinter). Detta kan bero på att det har uppstått ett så kallat “kallras” och det sker när luften avkyls och faller nedåt i...

Continue reading

I vissa fall kan vi utföra sotningen underifrån. Då använder vi hopkopplingsbara savar för att kunna nå upp till skorstenstoppen inifrån eldstaden.

Continue reading


Postadress