Sotning underifrån

Print

I vissa fall kan vi utföra sotningen underifrån. Då använder vi hopkopplingsbara savar för att kunna nå upp till skorstenstoppen inifrån eldstaden.

Table of Contents

Postadress