Besiktningar av försäkringsbolaget

Print

Det förekommer att ditt försäkringsbolag utför egna besiktningar av eldstäderna i huset. Dess besiktningar är gratis för dig, men de ersätter inte de besiktningar som ingår i brandskyddskontrollen.

Table of Contents

Postadress