Jag kan inte reglerna! Ingen har sagt hur det ska vara.

Print

Brandskyddskontrollen är en inspektion, som innebär att myndigheten på plats undersöker hur anläggningsinnehavaren uppfyller lagarnas och föreskrifternas krav inom olika områden. Inspektionen resulterar i ett protokoll där upptäckta avvikelser och lagöverträdelser rapporteras. En anläggningsinnehavare eller brukare av ett sotningspliktigt objekt förutsätts känna till de lagar och regler som styr användandet av objektet när han tar det i bruk.

På samma sätt som en bilförare är skyldig att försäkra sig om att bilen han kör är i kördugligt skick, skattad och försäkrad är den som tänder en brasa i en kamin skyldig att försäkra sig om att alla lagar och föreskrifter är uppfyllda för att kaminen ska få användas.

Sotningsdistriktets kundtjänst lämnar gärna den information som behövs för detta efter förfrågan.

Table of Contents

Postadress