Varför står det inte i protokollet hur jag ska göra?

Print

Syftet med en inspektion är att upptäcka avvikelser och rapportera dessa. Det kan finnas olika sätt att åtgärda avvikelserna och om ett av dessa sätt skulle anges,
kan det uppfattas som om det är det som måste användas. Skulle det då finnas ett annat, mera ekonomiskt, sätt att åtgärda avvikelsen kan det vara ovarsam myndighetsuppgift att visa på ett av flera alternativ i protokollet.

Brandskyddskontrollanten står gärna till tjänst vid kontrollen med att föra en diskussion om olika sätt att åtgärda eventuella avvikelser. De lagar som främst styr vilka säkerhetsanordningar som ska finnas i en fastighet hittar vi i Boverkets Byggregler 8:e kapitel (BBR 8:842)

Table of Contents

Postadress