Category: Övrigt

MARKSTEGE, HUR MYCKET FÅR DEN LUTA? Stegen ska uppställas med en lutning på 75° . Detta motsvarar 1 m ut vid markytan, lodrätt räknat från stegens anliggningspunkt mot glidskydd. HUR LÅNG SKA EN STEGE VARA? Stegen måste ha en längd så att den slutar omkring 1 m över takfoten. Det innebär att stegens totala längd måste vara minst 5 m. För mer information...

Continue reading


Postadress