Hur mycket får markstegen luta och hur lång ska stegen vara?

Print

MARKSTEGE, HUR MYCKET FÅR DEN LUTA?

Stegen ska uppställas med en lutning på 75° .
Detta motsvarar 1 m ut vid markytan, lodrätt räknat från stegens anliggningspunkt mot glidskydd.

HUR LÅNG SKA EN STEGE VARA?
Stegen måste ha en längd så att den slutar omkring 1 m över takfoten.
Det innebär att stegens totala längd måste vara minst 5 m.

För mer information om taksäkerhet →

Table of Contents

Postadress