Vad händer om jag eldar trots att jag fått nyttjandeförbud på eldstaden?

Print

Egentligen ingenting. Inte förrän den orsakar en eldsvåda. Enligt lag får du bara elda med fasta bränslen inomhus i eldstäder som är godkända för eldning. All annan eldning inomhus är och är straffbart enligt 12 kap 6§ Brottsbalken. Om du skulle få en soteld eller annat olyckstillbud på grund av otillåten eldning, så kan du ställas inför domstol och dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet. Försäkringsbolaget kommer också att hävda att du genom vårdslöshet medverkat till skadan och din ersättning minskar eller uteblir helt.

Table of Contents

Postadress