Tag: stavsotning

Stavsotning Stavsotning innebär att vi sotar rökkanalen underifrån med hjälp av speciella stavar. Med stavsotning, eller som man också kan säga, vid roterande undertryckssotning, sker sotningen nerifrån med hjälp av stavar som kopplas till ett roterande verktyg som piskar bort sot och beläggningar. Sotarens dammsugare/stoftsugare skapar ett undertryck...

Continue reading


Postadress