Varför aviserar vi de som har gaspannor?

Print

En gaspanna sotas inte men måste bandskyddskontrolleras vart sjätte år.  Det är denna brandskyddskontroll vi aviserar ut dag/tid till när den ska kontrolleras av en brandskyddstekniker.

Gaspannan kan stängas av i samband med att teknikern kommer till Dig.

Table of Contents

Postadress