Ska en brandskyddskontroll och sotning utföras samtidigt?

Print

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten och vanligtvis görs de inte samtidigt pga. de har olika intervall för när de ska utföras. Sotning är en rengöring och en brandskyddskontroll utförs av en brandskyddskontrollant som filmar skorstenskanalen för att se så det inte föreligger någon brandrisk vid användandet av din eldstad.

Skorstensfejarmästarna Syd har, där vi är verksamma, fått uppdraget av kommunen att utföra sotningen och i de flesta fall även också brandskyddskontrollerna. Arbetet schemaläggs område för område för att taxorna ska kunna hållas nere och för att arbetet ska kunna utföras på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Sotning och brandskyddskontroll utförs ofta vid olika tillfällen.
Table of Contents

Postadress