Hur ofta ska det sotas?

Print

Kommunen har rätt att besluta om intervallerna för sotning. På din kommuns hemsida kan du se vad som gäller där du bor. Däremot är det MSB som bestämmer intervallet för brandskyddskontroll.

Om du eldar mindre än 1m3/år så är det sotning vart tredje år och brandskyddskontroll vart sjätte år. Eldar du mer än 1m3/år är det sotning varje år och brandskyddskontroll vart tredje år. Skicket på din eldstadsanläggning, ev. tjärbildning etc. kan påverka frekvensen.

Table of Contents

Postadress