Måste jag tacka ja till sotning?

Print

Om du har en eldstad som inte är avställd är sotning ett måste. Dvs, eldstaden behöver sotas om den är i bruk och du vill hålla den brukbar.

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att se till att sotning och rengöring genomförs på de objekt som omfattas av föreskrifterna från myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kommunen har alltså delegerat det ansvaret till Skorstensfejarmästarna Syd i de kommuner vi är verksamma i. Kommunen har beslutat om en sotningsfrist/intervall  som gäller för alla fastigheter i kommunen. Sotningen är därmed inte frivillig utan ska genomföras enligt fristerna.

Table of Contents

Postadress