Varför informerar ni inte i förväg om reglerna för taksäkerhet, till exempel med att skicka ut ett informationsblad?

Print

Ett riktat utskick till vissa fastighetsägare (de med bruksfärdiga eldstäder) är antingen att se som samhällsinformation (Tryckfrihetsförordningen 1kap 1§) eller direktreklam (Marknadsföringslagen 3 § 6st). Samhällsinformation får bara utfärdas stat, kommun, kyrkliga inrättningar, politiska partier och snarlika inrättningar. Man måste vara innehavare av ett utgivningsbevis från PRV för att vara berättigad att skicka ut samhällsinformation. Övriga utskick från ett företag är att anse som direktmarknadsföring och
faller under marknadsföringslagen (ML).

Registret över bruksfärdiga eldstäder – som skulle vara källan till ett utskick om taksäkerhet – ägs av kommunen och ett avtal mellan oss och kommunen förbjuder oss att använda detta register i direktreklam. Dessutom är ett sådant förfarande inte förenligt med bestämmelserna i GDPR.

Table of Contents

Postadress