Vad ska jag förbereda innan sotaren/teknikern kommer?

Print
  • Stege ska vara framtagen och ev. rest.

 

  • Det ska finnas godkända takskyddsanordningar så att sotaren/teknikern ska kunna gå upp på taket och arbeta säkert.

 

  • Under vintern är det viktigt att du ser till att takstegen inte är täckt med snö och att vägen fram till markstegen är skottad och halkfri.

 

  • Du behöver inte vara hemma, men du måste ge sotaren åtkomst till din fastighet så hen kan gå in och nå eldstaden inifrån. Vid brandskyddskontroll följer teknikern skorstenen  i hela sin längd och behöver även åtkomst till vinden.  Förbered gärna genom att öppna garderober, schakt och lucka till vind.

 

  • Är du inte hemma, meddela sotaren/teknikern om det är ok att gå in och du löst det så att hen kan komma in.

 

  • Invändigt: Det är viktigt att det inte finns föremål runt eldstaden som är i vägen för sotaren. Ta bort mattorna och flytta undan möblerna och ta bort andra ömtåliga saker.  Arbetet måste utföras i en bra arbetsmiljö. Normalt sett ska det inte komma in sot, men det finns alltid en risk att det kommer ut en del ändå. Har du saker du är rädd om som befinner sig i närheten kan du lägga över ex. med plast eller tidningar.

 

  • Ha ett kärl tillgängligt som sotaren kan tömma sotet i. Det ska vara ett rymligt metallkärl med lock och sedan någon form av skyffel till det.

 

Table of Contents

Postadress