Måste jag vara hemma?

Uppdaterad 2022-05-20

Måste jag vara hemma när sotaren eller teknikern kommer hem till mig?

Du behöver inte vara hemma vid besöket men sotaren/teknikern behöver komma in i din fastighet för att kunna utföra sitt arbete på rätt och korrekt sätt.

Om du inte kan vara hemma och ta emot sotaren/teknikern, tänk på följande ev. lösningar:

  • Kan en granne öppna åt sotaren?
  • Finns en nyckel att tillgå i närheten som sotaren kan hämta och använda sig av?
  • Om sotaren ringer dig en kort stund innan han anländer, har du möjlighet att köra hem och öppna (du kanske arbetar i närheten)? Eller, kanske sotaren kan ringa en granne eller anhörig som du sedan innan kommit överens med, som då åker hem till dig och öppnar åt sotaren?

Tänk på att sotaren/teknikern måste ha din tillåtelse att gå in i ditt hus samt information om hur du löst att hen kan komma in trots att du inte är hemma. Det går alltså inte bara att lämna dörren öppen och förutsätta att sotaren går in och utför arbetet, trots att du inte är hemma.

Ring, mejla eller skicka ett sms till sotaren/teknikern eller till kundtjänst och informera.

Måste sotning och brandskyddskontroll överhuvudtaget göras?

Enligt Lag om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning ska utföras på alla eldstäder som är i bruk. Sotningen består av två delar, sotning/rengöring och brandskyddskontroll. 

Kommunen ansvarar också för att brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor.

Lag om skydd mot olyckor kan du läsa mer om på:
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  Sotningen hittar du i 3:e kapitlet

Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att sotaren eller teknikern ges åtkomst till eldstaden så att det lagstadgade arbetet kan genomföras.

Brandskyddskontroll får bara utföras av den brandskyddskontrollant som är upphandlad av kommunen.

Behöver jag förbereda något i huset innan sotning?

Har du möbler som är placerade alldeles intill eldstaden kan det vara bra att skjuta dem åt sidan för att förhindra att de får smuts och sot från skorstenskanalen på sig. Du kan även täcka för möblerna som finns i närheten med plast, tidningar eller ngt tyg du inte är rädd om. Lägg ev. också ut tidningar där sotaren ska gå. Har du mycket prydnadssaker på ex. braskaminshyllan är det säkrast att plocka undan dem under sotningstillfället.

Läs mer om detta i vår FAQ under fråga; 
-Vad ska jag förbereda innan sotaren/teknikern kommer?


Postadress