Viktig information om Covid-19

Vi på Skorstensfejarmästarna Syd följer noga myndigheternas rekommendationer och råd. Vi har strikta rutiner och riktlinjer gällande hygien, användandet av skyddsutrustning och bemötandet inom våra absolut viktigaste relationer; våra kunder.

Sotning kan inte skjutas upp på obestämd tid eller lämnas ogjord. En eldstad som är i bruk måste sotas och brandskyddskontrolleras enligt rådande intervall, av säkerhetsskäl.

Coronaläget förutsätter nya verksamhetssätt både för sotarna och för kunderna eftersom sotningen nästan alltid utförs i våra kunders hem.

Om du som kund vill att tillvägagångssättet sker på ett speciellt sätt gällande tex skyddskläder eller skyddsförfaranden, hör av dig till sotaren eller kundtjänst innan din sotningstid. Du kan dock alltid känna dig trygg i att vid minsta symptom på sjukdom stannar våra sotare/tekniker hemma och återvänder inte till arbetet förens de är friska och vid symtom som kan härledas till covid, – uppvisar ett negativt covid test. Sotarna/teknikerna använder personlig skyddsutrustning som tex. handskar och munskydd.

När de kommer till dig, kan du öppna dörren åt honom/henne och själv gå in i ett annat rum. Sotaren utför det som behövs invändigt vid din eldstad och ev. vind och fortsätter sedan utvändigt med att gå upp till taket där resten av arbetet utförs. Du kan själv stänga dörren när han är klar. Vi undviker fysisk kontakt och är noga med att hålla avstånd. Mellan varje besök utförs rengöring med handsprit och även vissa arbetsredskap desinficeras.

Således utgår vi från att du kontaktar oss om du är sjuk. Vi vill inte utsätta våra sotare/tekniker för onödiga risker. Vi avbokar då och återkommer när du frisk igen.

Har du frågor och funderingar gällande sotarens/teknikerns besök hos dig dessa coronatider, kanske tillhör du en riskgrupp, – Du är alltid varmt välkommen att ringa eller maila oss. Vi kan då tillsammans hitta en lösning för hur sotningen / brandskyddskontrollen kan utföras på tryggaste och säkraste sätt hos dig.

Ni når oss på 010-4992800 eller på info@sotarna.com