Sotning och brandskyddskontroll.

Uppdaterad 2023-05-11 by Kundtjänst

Sotning och brandskyddskontroll.

En kubik ved brukar man säga motsvarar ca 500 kg staplad ved.

Om du har en eldstad som är i bruk måste den både sotas och brandskyddskontrolleras.

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten och utförs med olika intervall.

Sotning är en rengöring, här tas brännbara beläggningar bort i eldstäder och skorstenar så att risken för sotbrand minimeras.

Intervall för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning utförs varje år om du eldar 1 kubik /år eller mer.  Vissa eldstäder kan rengöras mer än en gång per år.  Har du rengöring årligen eller mer, så är det brandskyddskontroll vart tredje år.

Eldar du mindre än 1 kubik/år kan det räcka med sotning vart tredje år. Då har du brandskyddskontroll vart sjätte år.

Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta.

 

 

Vad är då en brandskyddskontroll?

En brandskyddskontroll utförs av en brandskyddstekniker. Här kontrollerar man så det inte föreligger någon brandrisk ihop med användandet av eldstaden. Skorstenen kontrolleras i hela sin längd och teknikern sänker ner en kamera från taket ner i skorstenskanalen för att se så det inte är sprickor eller otätheter.

John
John sotar vedspis

Även taksäkerheten kontrolleras dvs. tak och steganordningar.


Postadress