Sotning i kombination med vinter och snö.

Uppdaterad 2024-01-17 by Kundtjänst

Sotning och snö. Utförs sotning när det kommit så här mycket snö?

Ja, sotning sker året runt under alla årstider.
När det kommit mycket snö så ber vi dig som fastighetsägare att möjliggöra åtkomst till fastigheten, dvs. skotta upp en halkfri gång så sotaren kan ta sig fram med sina redskap, till huset. Markstegen ska vara uppställd och förankrad i glidskydd (krokar som sitter under de nedersta takpannorna som gör att stegen inte kan glida bakåt eller sidledes). Om du av någon anledning inte kan resa stegen själv, meddela sotaren om att du behöver hjälp med detta.

 

Vänligen skotta en gång fram till stegen inför att sotaren kommer till Dig.

Vad ska förberedas?

Förutom att bana vägen för sotaren till huset så är det önskvärt om man kan borsta undan snön så takstegen blir synliga. Har man möjligheten att skotta undan snön på taket upp till skorstenen är det också tacksamt. Att ta undan snön på taket är dock inget vi kan kräva av fastighetsägaren men däremot att se till så att vägen fram till platsen där markstegen står, att den är lätt att gå på och fri från hinder, är något fastighetsägaren ansvarar för.

Sotaren avbokar inte sotningen pga. snön innan han varit på plats, men sotningen kan avbokas på plats.

Om det är mycket snö, kan sotaren bestämma på plats att sotningen blir avbokad. Utan godkänt takskydd utförs den inte i något sammanhang. Snö och is kan också utgöra en säkerhetsrisk och vissa tak är mer riskfyllda än andra att gå på vid viss väderlek.

 

 

Sotning nerifrån.

Om inte sotning kan ske från taket så kan sotaren utföra sotningen nerifrån. Om detta är en möjlighet med din eldstad, så informeras du om det på plats.

Sotaren måste oavsett in i huset vid sotningstillfället, även vid sotning uppifrån.

 

Vi kan inte kräva att fastighetsägaren skottar taket till sotaren, men det är naturligtvis av stort värde för sotaren. Det underlättar på många sätt sotarens arbete och möjligheten att utföra arbetet enligt rutinerna och på ett säkert sätt.

 


Postadress