How Can We Help?
< All Topics
Print

Vems ansvar är det att registrera sotningsdatum i kontrollboken vid egensotning?

Svar från MSB: Det ska framgå av medgivandet, dvs räddningstjänstens beslut som beviljar egensotningen. Alla förutsättningar som kommunen vill
ska gälla vid och för medgivandet ska kommunen ta med i beslutet om medgivande. Läs
särskilt det som finns att läsa om ”gynnande förvaltningsbeslut”

Table of Contents

Postadress