How Can We Help?
< All Topics
Print

Om en fastighetsägare inte betalar avgiften och redan har ärenden hos kronofogden, kan man låta bli att rengöra och sätta nyttjandeförbud av den anledningen?

Svar från MSB: Kommunen har ansvar för att BRSK och rengöring kommer till stånd.
Ges det inga sådana möjligheter till avsteg i avtalet mellan kommunen och utföraren så
innebär det att sotning/brsk ska utföras av den som har avtalet. Får sedan utföraren en
fordran på den enskilde får utföraren driva detta via inkasso och/eller kronofogden.

Table of Contents

Postadress