How Can We Help?
< All Topics
Print

Grundavgift

Grundavgiften kan även benämnas inställelseavgift.  Avgiften ska täcka de indirekta kostnader som en sotning eller brandskyddskontroll medför. Exempel på sådana kostnader är direkta personalkostnader, material och utrustning, försäkringar, förberedelser och rapportering. Grundavgiften finns reglerad på taxan för respektive kommun. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Varje arbete har en grundavgift.

 

Table of Contents

Postadress