Vad innebär godkänd taksäkerhet?

Uppdaterad 2023-08-16 by Kundtjänst

Ditt tak är vår arbetsplats.
För att arbetet ska kunna utföras måste det vara säkert för sotaren/brandskyddsteknikern, att komma upp och arbeta på ditt tak.  


Våra sotare och brandskyddskontrollanter har rätt till en säker arbetsplats.
Som arbetsgivare jobbar vi därför med att öka och förbättra säkerheten för våra anställda.
Det finns också krav på säkerhet i arbetsmiljölagstiftningen. Det betyder att våra anställda inte får jobba på ditt tak, om det inte är säkert att vara där.


För att vi ska kunna jobba på ditt tak behöver det finnas olika typer av skydd.
Du måste se till att följande skyddsanordningar finns:

 • Glidskydd: Ett glidskydd förhindrar att stegen glider iväg sidledes och även bakåt. Det måste klara en belastning på 150 kg.
  Tänk på att glidskyddet skall vara monterat enligt anvisningarna från tillverkaren. Glidskydd som är fastsatta i hängrännan är inte en godkänd lösning.
   
 • Takstege: Takstegen skall vara fast förankrad i takkonstruktionen.
  Tänk på att takstegen skall vara fastsatt enligt instruktioner från tillverkaren.
 • Ev. läktsteg
  Om taklutningen är mindre än 45
  º kan du i stället montera ett så kallat läktsteg Ett sådant får du dock inte montera diagonalt eller i sidled. 
 • Taklucka
  Taklucka: När nivåskillnaden mellan vindsplan och den nedre kanten på takluckan är mer än 0,5 meter måste du ha en fast stege eller trappa upp till takluckan, alternativt en lös stege med fast glidskydd.  
 • Gångbrygga: Om det är mer än 60 centimeter mellan takstegen och skorstenen ska det finnas en gångbrygga. Takstegen och takbrygga ska då vara fast monterade i taket enligt monteringsanvisning eller med genomgående bult.
 • Infästning: Om det inte går att använda en takstege eller takbrygga som fästpunkt, ska en infästningsanordning monteras i anslutning till skorstenen.
  På vissa fastigheter (oftast nybyggda) finns nockräcken monterade. Om dessa är monterade på rätt sätt kan de användas som fästpunkter.
   
 • Skorstensstege: Om arbetshöjden är högre än 1,2 meter ska det finnas en skorstensstege upp till en arbetsplatta på minst 35 x 30 cm. Är fallhöjden över 4 meter ska dessutom finnas ett fallskydd som hindrar att sotaren faller baklänges.

  Ej godkänd taksäkerhet.
  Om godkända takskyddsanordningar saknas vid tillfället för brandskyddskontrollen kommer brandskyddskontrollen utföras på de delar
  som är kontrollerbara.  I protokollet kommer det framgå vad som inte är godkänt och detta ska sedan åtgärdas till nästa sotning/brandskyddskontroll. 
   

  Säkerheten är viktig för oss.
  Våra anställdas säkerhet är viktig för vår verksamhet. Därför är vi noggranna i vårt säkerhetsarbete och ser till att det utförs i enlighet med de föreskrifter som finns
  Företaget är certifierat enligt miljö- och kvalitetssäkringen ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att vi på ett systematiskt sätt kontinuerligt arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, brandskydd, hälsa och säkerhet i vår verksamhet.
  Vi hoppas att denna certifiering tillsammans med våra kunskaper kommer att leda till ett ökat förtroende mellan dig som kund och oss som utför tjänster.
  Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig. Våra kontaktuppgifter finner du på våra
  aviseringsmeddelanden.

Se bifogat informationsblad för information och bilder gällande taksäkerhet.

Informationsblad om taksäkerhet


Postadress