Eldstäder

Uppdaterad 2023-01-25

Det finns tusentals olika eldstäder som sotaren ska veta allt om. Vi använder eldstäder både för uppvärmning och trivsel. Det finns många olika type av bränslen, flytande, fat och gasformiga.

Här tittar vi närmare på olika sotrers eldstäder och deras fördelar och svårigheter.

Översikter

Lokaleldstäder

Vedkaminer

Här kommer text om vedkaminer

Pelletskaminer

Här kommer text om pelletskaminer

Köksspisar

Här kommer text om köksspisar

Kakelugnar

Här kommer text om kakelugnar

Öppna spisar

Här kommer text om öppna spisar

Övriga lokaleldstäder

Här kommer text om övriga lokaleldstäder


Värmepannor

Vedpannor

Här kommer text om vedpannor

Pelletspannor

Här kommer text om pelletspannor

Kökspannor

Här kommer text om kökspannor

Övriga pannor

Här kommer text om övriga pannor


Postadress