Sotning 

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta sotning ska göras bestäms av kommunen. I varje kommun finns det lokala föreskrifter för rengöring (sotning). Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Säkerheten på ditt tak är viktig för oss. Du som fastighetsägare har ansvar för att de säkerhetsanordningar som finns föreskrivet i lag finns på olats och är väl underhållna. Läs mer här

Så ofta kan det sotas hemma hos dig

För att se vilka intervall som gäller i din kommun hänvisar vi till kommunens lokala föreskrifter för rengöring (sotning). Avgifterna för sotning baseras på den taxa som din kommun har beslutat. (Kommunens taxa gäller för lagstadgad sotning och inte för extrasotningar som genomförs mellan ordinarie sotningar). För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt sotar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.

Eldning fastbränsle

  • Konventionella vedeldade värmepannor = 3-4 ggr/år

  • Miljögodkända värmepannor = 2 ggr/år 

  • Pelletseldade värmepannor = 1-2 ggr/år

  • Kakelugn, kamin, braskamin eller liknande eldstäder i småhus, som eldas mer än ca 500 kg ved/år (knappt 1 m2 staplad ved) = 1 ggr/år

  • Används eldstaden mer sällan, så kallad trivseleldning, och eldas mindre än 500 kg ved/år (mindre än ca 1 m2 staplad ved) = vart tredje år

Lätt eldningsolja

  • För värmepanna vars märkeffekt är högst 60 kW (gäller de flesta småhus) = Vartannat år – 1 ggr/år

  • För värmepanna vars märkeffekt överstiger 60 kW = 1-2 ggr/år