Elden

Uppdaterad 2023-01-25

Varje gång vi tänder en eld återuppstår en av mänsklighetens viktigaste upptäckter. Inga andra livsformer på jorden kan använda sig av eld och att tända eld och att hålla liv i elden var en avgörande färdighet hos de första människorna.

Nästan alla folkslag har använt sig av eld. I så gott som alla religioner är elden ett viktigt element. Det var elden som utgjorde försvar mot kylan och nattens faror och de som uppehöll sig nära elden belönades med värme och trygghet. Ljuset från elden var det goda och mörkret därutanför var det onda. Elden har samtidigt farliga och utplånande krafter.

I den gamla folktron fanns det stränga förhållningsregler i förhållande till elden. I den norska ”Bunderegler” från 1867 står det att om någon gick emellan en gravid kvinna och elden skulle barnet bli skelögt. En brand lämnar märken för livet och i kapitlet ”Angrepp med eld” finns i det 2500 år gamla kinesiska boken ”Krigskonsten” en beskrivning av elden som så riskabel att den skulle användas som sista utväg under krig.

Många kulturer hyllar däremot elden och till exempel eldfesten Up Helly Aa på Shetlandsöarna. En blandning av fest efter julen och en hyllning till öarnas förflutna som norskt land, där man bland annat sjösätter små vikingaskepp som man sedan tänder eld på.

På Shetlandsöarna och även på många andra ställen världen runt är det tradition att ta med sig glöd från det gamla huset när man flyttar till ett nytt hus. Den äldsta eld vi känner till finns i templet Yazd i dagens Iran. Tempelelden här har brunnit oavbrutet sedan år 460 e kr. Elden underhålls med ved från aprikos- och mandelträd och har flyttats tre gånger sedan den tändes. Första gången år 1174, andra gången år 1474 och slutligen flyttades den till sin nuvarande plats år 1940.

Tändstickan uppfanns 1827 och den första tändstickan i Sverige tillverkades 1836. Säkerhetständstickan är en svensk uppfinning från 1844 som innebär att ofarlig röd fosfor bara antänds mot ett särskilt tändplån. Solstickan med etikett av Einar Nerman är väl den mest välkända tändsticksasken i världen. De flesta eldar i Sverige har sin uppkomst från en tändsticka med en sådan ask.

Forsla hem timmer

Lunning – hopsläpning av virke med häst, vinsch eller motordrivet fordon (traktor eller lunnare), varvid lasten, som består av enstaka eller knippen av stammar eller stockar, helt eller delvis släpas. Lunning är numera sällsynt i svenskt skogsbruk. För småskalig verksamhet finns lunningsaggregat (t.ex. Gallringspelle och lunningsvinschar av olika slag) som kan kopplas till jordbrukstraktor.

Kapa och klyva

Hur gör man på bästa sätt när man ska klyva ved manuellt? Förstås med en klyvyxa – men kan man klyva ved utan yxa på ett ännu säkrare sätt? Det får du svar på här.

Torka veden

En normal sommar tar det cirka 4–6 veckor att torka ved. När veden är fuktig så avger den dåligt med värme och är inte heller bra för miljön. För att veta om veden är lagom torr så kan man mäta fukten med en fuktmätare. Om fukthalten överstiger 20 procent ska man vänta med att elda med den

Förvara ved

Vedbod, eller vedlider är en mindre, enklare byggnad för förvaring av ved och ofta även för kapning och klyvning. En vedbod är ofta utrustad med sågbock och huggkubbe. För att minska risk för mögel på veden och för att underlätta torkningen byggs vedbodar som regel väl ventilerade

Bära in ved

Stapla veden i en rymlig vedkorg och behåll en fin och städad känsla framför brasan. Den här vedkorgen är ett vackert vedställ tillverkat av smidesjärn. Korgen är svart till färgen och omsluts av ett detaljrikt handtag i tidlös design. Med en vedkorg framför brasan kan du enkelt samla veden för att både ha den lättillgänglig framför brasan och samtidigt hindra att flisor och spån sprids över golvet. Vedkorgen ger dig både praktisk förvaring av veden och blir samtidigt en snygg inredningsdetalj i hemmet.

Tända brasan

Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2-3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gärna i kors

Eld och lågor

Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle. 

Glöd och aska

Aska kallas de fasta oorganiska restprodukterna efter förbränning av organiska ämnen. Sammansättningen är beroende av utgångsmaterialet och består oftast av fosfater, karbonater, klorider, silikater och sulfater av kalcium, magnesium, kalium och natrium. Färgen är i regel rödbrun, grå eller vit.

Rök och sot

Sot är de förbränningsrester som bildas när det finns ett överskott av kol (bränsle) i förhållande till syre. Sot består till 80-90 procent av i huvudsak amorft kol, medan resterande delen utgörs av väte.

Relaterade dokument

Relaterade länkar


Postadress